Hjälpmedel till informationssökning

Det finns många databaser och webbsidor där du kan söka information självständigt. En del av följande databaserna är fritt tillgängliga. En del kan användas endast med bibliotekets kunddatorer.

Aleksi - endast tillgänglig på biblioteket
Referenser till artiklar i finska tidskrifter och dagstidningar.

ARTO
ARTO är en referensdatabas över inhemska artiklar.
ARTOs tidskriftsförteckning
Sökinstruktioner
ARTO innehåller också Elektra-material - endast tillgänglig på biblioteket

Biblioteken.fi

Ebsco Master File Elite - endast tillgänglig på biblioteket
Tidskriftsartiklar på engelska från olika ämnesområden. Innehåller både referenser och fulltext.

ePress - endast tillgänglig på biblioteket
Inhemska tidningar i digital faksimilversion.

Eric
Databas (på engelska) om pedagogik. Abstracter är gratis.

ETDEWEB
Databas som innehåller information om energi och energiforskning.

EUR-Lex
En portal till lagstiftning i bl.a. Europeiska unionen.

FENNICA
Fennica är Finlands nationalbibliografi och den innehåller referenser till monografier, periodika, kartor, audiovisuellt material och elektroniska publikationer producerade i Finland. I databasen finns också uppgifter om publikationer som har utgetts utomlands men som har finländsk upphovsman eller handlar om Finland.

Finlands Läkartidning - endast tillgänglig på biblioteket
Artiklarna ur Finlands Läkartidning från och med 1992.

Finlands nationalbiografi
Ett samlingsverk bestående av 6 000 korta biografier.

Finlands officiella statistik
Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och situationen i samhället. Finlands officiella statistik består av närmare 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden.

FINLEX
FINLEX är en gratis Internettjänst som är öppen för alla och som innehåller lagstiftning, statsfördrag, myndighetsnormer och rättspraxis.

Infobanken
På Infobankens webbsidor finns det viktig information för invandrare om verksamheten och möjligheterna i det finländska samhället.

Kontentti
Kontentti är en databas för vissa finländska tidskrifters innehållsförteckningar som är äldre än 15 år.

Melinda
Melinda är bibliotekens samkatalog i onlineform. Den innehåller Finlands nationalbibliografi och uppgifter om material i databaser på universitetsbiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken samt några specialbibliotek och allmänna bibliotek.

MOT Ordböcker - endast tillgänglig på biblioteket
Finska-svenska-finska och finska-engelska-finska ordböcker.

Nationalbibliotekets digitaliserat material
Innehåller tidningar, tidskrifter och småtryck ur Nationalbibliotekets samlingar.

NatureGate
NatureGate innehåller information om hundratals arter i vår natur.

Oxford Art Online (tidigare Grove) - endast tillgänglig på biblioteket
Innehåller uppslagsverk inom konst, engelskspråkig.

Oxford Music Online (tidigare Grove) - endast tillgänglig på biblioteket
Innehåller uppslagsverk inom musik, engelskspråkig.

PressDisplay - endast tillgänglig på biblioteket
Innehåller över 1700 internationella och inhemska dagstidningar som elektroniska kopior från 92 länder och på 48 olika språk. Tidningarna står till förfogande så snart de är tryckta och förvaras i arkivet i 60 dagar.

Suomi.fi
Portalen är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare.

Viola
Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över noter. Den innehåller uppgifter om alla finländska noter från och med 1977 och finländska ljudinspelningar från och med 1901.